Billedbehandling

Billedbehandling gør forskellen på et godt eller kedeligt billede

Vi ved alle, at der er uhyre mange faktorer som afgør om et billede er et godt billede eller bare et billede. Når et billede tages, så overvejes hvornår billedet skal tages – nu eller nu, motivet, motivets position, motivets placering i billedet, omgivelserne og hvis man har tid, lyst og tålmodigheden; lyset, eksponeringen, beskæringen, dybdeskarpheden, fokuspunktet og en masse andre parametre. To billeder af samme begivenhed kan være vidt forskellige afhængigt af fotografens øje og flair for detaljerne.

Når der skal scannes, så er motivet givet – og materialet ofte ældet, falmet, fået farvestik og blevet beskidt. For at redde så meget af fordums pragt kræves en billedbehandling efter scanning. Scanningen skal egentlig bare sørge for at ekstrahere så meget information ud af originalen som muligt – og ikke ødelægge noget ved at forsøge at kompensere på billedets lys eller kontrast med utilstrækkelige værktøjer – og så skal scanningsprocessen fjerne støvet med en avanceret matematisk subtraktionsproces, der umærkeligt kan interpolere sig til billedinformationen gemt bag støv-kornene og ikke sløre billedet.

Farverne og farvebalancen skal justeres i både høj-lys, mellemtoner og i de mørke områder, så billedet fremstår så naturligt som muligt igen. Så skal der arbejdes med kontraster – og meget af hemmeligheden ved et godt billede ligger i mellemkontrast-området, hvor øjet har sin store følsomhed – det giver liv i billedet. Det kræver dedikerede softwareværktøjer, som kun de professionelle fotobehandlingsprogrammer besidder.

Vi scanner alt materiale i RAW TIF-format, så vi har det bedste udgangspunkt for den efterfølgende billedbehandling.

For at tilgodese så mange ønsker som muligt, tilbyder Memoryscan billedbehandling på 3 niveauer: De benævnes STANDARD, STANDARD-PLUS eller OPTIMAL.

STANDARD

STANDARD niveau leverer en god kvalitet, hvor lys, eksponering og farve(hvid)balancen korrigeres. Negativ- og mellemformat film scannes altid med infrarød ICE4 støv- og ridse eliminering - også for STANDARD niveau hos Memoryscan. Andre leverandører tager oftest ekstra for disse ydelser. Bemærk dog, at dias scannes UDEN støveliminering i STANDARD kvaliteten af tidshensyn og sort/hvide negativfilm kan af filmteknologiske årsager ikke scannes med støveliminering.

NB: ved denne fuldt automatiserede scannings- og billedbehandlingskvalitet ser operatørerne ikke billederne/scanningerne – kun stikprøvevis, så hvis f.eks. dias har været spejlvendte ved levering, så fanger vi ikke dette. Det er dog nemt efterfølgende at korrigere selv med funktionen ”spejlvend” eller på engelsk ”flip horisontally”. Der samme kan gør sig gældende med billeder i portræt (høj-format) i forhold til horisontalt (liggende) format. De bliver leveret, som de er orienteret på filmen. De kan dog hurtigt korrigeres med ”roter”funktionen eller på engelsk ”rotate 90” enten med eller mod uret af kunden selv. Ligeledes vil eventuelle ”skæve” scanninger, hvor f.eks dias-filmen har forskubbet sig i rammen ikke nødvendigvis blive opdaget. Det falske lys, der optræder på sådanne scanninger forringer billedets kvalitet. Det sker erfaringsmæssigt for 1 pr. 50 slides.

STANDARD-PLUS

Ved STANDARD-PLUS billedbehandling anvendes professionel fotosoftware, hvor Memoryscan baseret på erfaringen fra millioner af billedjusteringer har programmeret en større automatiseret sekvens af avancerede billedbehandlingsroutiner, der tager højde for billedes komposition og lys- og farvesammensætning ved forbedring af motivet. Der sker en markant forbedring af billedet i forhold til STANDARD og ofte er resultatet bedre end originalen. Der sker en individuel efterjustering af alle billeder i fuld opløsning – og hvert billede korrigeres om nødvendigt yderligere af vores billedgrafikere for lys, eksponering af højlys, kontrast, mellemkontraster, farvemætning (saturation) og farvebalance (tint (magenta/grøn), farvetemperatur (blå/gul)).

OPTIMAL

I OPTIMAL versionen gennemføres en mere gennemgribende individuel efterkontrol af hvert billede i fuld opløsning og der sker en efterjustering af en lang række billedparametre. Udover de under "STANDARD-PLUS" nævnte parametre korrigeres horisontlinier (gøres vandrette eksempelvis strandbilleder), røde øjne/pupiller fra blitz gøres sorte, mørke partier i billedet lysnes, farveskær/glød (hue) korrigeres indenfor 6 skalaer (rød, gul, grøn, turkis, blå, magenta). Hvor det er muligt fjernes/bortretoucheres også større ridser og eventuelle større skimmelsvamp/støv pletter. Anbefales fortrinsvis ved serier med meget mørke, overbelyste eller falmede dias/negativer – eller hvis man blot ønsker det helt optimale resultat. Det anbefales også til billeder, hvor man har eksperimenteret med lyssætningen for at opnå specielle effekter. Læs mere om de forskellige efterbehandlinger under de formatspecifikke scanningsafsnit. OPTIMAL kvaliteten, der er en helt manuel proces, gør meget for billedet, og det vil oftest fremstå som bedre end originalen var oprindeligt, og du vil kunne se detaljer, du ikke har set før.

Du kan se den overordnede forskel i de forskellige pakker herunder. Det er også muligt ved bestilling at addere eller udelade visse justeringer. Det taler vi om.

Billedbehandlingskvalitet: * STANDARD * * * STANDARD-plus * * * * * OPTIMAL * * *
Manuel rens af dias før scan
Digital støv/ridse rens ICE4 Professionel ✓-negativ, ikke dias
Auto-reduktion af korn og billedstøj ✓-negativ, ikke dias
Auto billedbeskæring (sort kant væk) ✓-negativ, ikke dias
Lys - korrektion (neutral) ✓-negativ, ikke dias
Auto justering for falmede farver
Auto farve/hvid balance korrektion
Auto kontrast-optimering
Skarphedsøgning
Evt. drejning af motiv (vertikalt/horisontalt)
Evt. vending af spejlvendt motiv
Lysning af mørke og skygge partier
Reduktion af overeksponerede partier
Optimering af farve-balance og mætning
Manuel korrektion for farvestik
Optimering af mellemkontraster
Opretning af horisontlinier (vandret)
Fjernelse af røde øjne
Fjernelse af større støvpartikler/ridser
Avanceret justering af farveskær (hue)
Kunde-specifik serie-navngivning af filer
Opdeling af filer i underbiblioteker efter ønske


Billedbehandlingsniveauer

Billedeksempel:
Her er scanninger med og uden ICE4 støvreduktion og i 3 billedbehandlingsniveauer; Standard, Standard-Plus og Optimeret.
Billede 1962, Nakskov Strand, Copyright Niels Jacobsen.

A.) Nikon 5000 scan uden ICE4
B.) Nikon 5000 scan uden ICE4
C.) STANDARD kvalitet, Nikon 5000 scan
D.) STANDARD-PLUS kvalitet, Nikon 5000 scan med ICE4
E.) OPTIMAL kvalitet, Nikon 5000 scan med ICE4
missing

A.) Nikon 5000 scan uden ICE4
(neutral indstilling - ingen lys og farvekorrektion)

missing

B.) Nikon 5000 scan uden ICE4
Zoomet ind, så ses mikro-støv korn tydeligt

missing

C.) STANDARD kvalitet, Nikon 5000 scan
Lyskorrektion, falmet filmbase kompenseret, blåstik væk (støv ikke elimineret).

missing

D.) STANDARD-PLUS kvalitet, Nikon 5000 scan med ICE4
Farvebalance og mellemkontraster justeret, lysning af mørke partier

missing

E.) OPTIMAL kvalitet, Nikon 5000 scan med ICE4
Højlys, farveskær og farvemætning manuelt korrigeret