Kom godt i gang i 6 trin

vi vil gerne sikre alle vores kunder den bedste oplevelse

Når familiens billeder skal scannes, kan der opstå mange spørgsmål. Herunder har vi skitseret et standard forløb for en scanningsproces hos os. Ud fra denne kan du spørge ind til de enkelte trin og få det planlagt som du måtte ønske. Vi vil nemlig gerne være den scanningsvirksomhed, der har de mest tilfredse kunder. Velkommen hos Memoryscan.

ramLIDT FLERE DETALJER

Hvis du har orienteret dig på vores hjemmeside og ønsker at komme i gang, så kan du enten ringe til os eller læse videre på denne side.

Forsendelse

Ved fremsendelse af dias, så send venligst dias i standard kassetter og sæt godt med tape på disse, så de ikke åbner sig under transport. Ved fremsendelse af negativ film, så lad venligst film ligge uberørt i det medie, de er leveret i fra fotohandleren og tape disse medier sammen, så strips ikke kan bevæge sig under transport. Rør venligst ikke unødigt ved film strips. Anvend gerne PostNords robuste standard post-æsker, der fås på posthuset. Når en pakke er afsendt til Memoryscan, send da gerne en e-mail om pakken og vi kvitterer med en retur-email, når pakken er modtaget.

Gode råd

Læg kontaktdata; navn, adresse på en selvstændig seddel i postpakken inklusive telefonnummer og e-mail adresse. Optæl også antal dias eller filmstrips. Brug eventuelt denne PDF-skabelon - udskrives og udfyldes manuelt:


Alle felter skal ikke udfyldes - det kan vi gøre sammen ved aflevering, alternativt ved post-fremsendelse aftales nærmere over telefon, når materiale er modtaget og gøres parat til scanning.

Procedure ved personlig indlevering af eksempelvis større samling dias

1.) Dias afleveres i kassetter (foretrukket) i nummerrækkefølge – nummer 1 til 50, hvis der er 50 slæder. med angivelse af start (nr. 1) på hver kassette (de fleste har små numre indstøbt i plasten lige ved hvert slot til dias). Se billede herunder.

2.) Dias bedes alle orienteret ens/korrekt, hvad angår spejlvending etc. Oftest den mørke side fremad. Dias leveres tilbage i samme rækkefølge.

3.) Vi aftaler telefonisk tidspunkt for aflevering på vores adresse ved København, hvor vi gennemgår ønskerne til katalogisering og ordreseddel udfyldes med kontaktdata og endelig pris beregnes.

4.) Dias vurderes - hvis de er meget medtagne eller andet, kan en anden procedure aftales. Dias sættes i produktionskasser med entydigt kundereference.

5.) Scanningstid er 4 uger - hurtigere levering er også mulig efter nærmere aftale.

6.) Advisering om færdiggørelse af ordre sendes på e-mail vedlagt faktura i PDF-format.

7.) Dias og lagringsmedie (harddisk eller memorystick) med digitale filer afhentes på aftalt tidspunkt mod kontant betaling eller forudgående bankoverførsel på fakturabeløbet.

01_310x300

Kunde har markeret kassetterne i nummerrækkefølge (kronologisk), som man ønsker diaskassetterne scannet i


Information om fortrydelsesret

Når der er tale om serviceydelser, så kan den danske forbrugers 14 dages fortrydelsesret fraviges med forbrugerens samtykke. Når du har godkendt ordren ved fremsendelse af dine originaler, så fraskriver du dig fortrydelsesretten.

Reklamation

Du bør efter modtagelse af de indscannede billeder kontrollere, at du kan læse mediet og alle scan-filerne. Du bør derefter tage en back-up på egen harddisk af materialet. Hvis enheden er beskadiget under transport, opbevarer Memoryscan en kopi af filerne i minimum 1 måned efter ordrens gennemførelse og et nyt medie fremsendes. Hvis der er tale om en harddisk, skal den defekte returneres.

Erstatning

Memoryscan håndterer alle ordrer separat og med største omhu. Skader på eller tab af materiale, der er overdraget i Memoryscans varetægt, erstattes alene, hvis virkomheden er direkte erstatningsansvarlig f.eks. ved grov uagtsomhed. Erstatning kan højest udgøre omkostningerne til genanskaffelse af nyt film-materiale i tilsvarende kvalitet, hvis dette er kommercielt tilgængeligt.

Bemærkning vedrørende forventningsafstemning
Korrekt eksponerede og skarpe billeder vil fremstå flotte og skarpe efter en scanning, og når de fremvises på en stor PC- eller TV skærm. Vi kan ikke trylle, så derfor vil uskarpe billeder også fremstå uskarpe efter scanning – specielt når de vises på en stor skærm og ikke blot på et 10x15 cm print. En 27 tommer skærm svarer til ca. 30 x 50 cm – eller svarende til en 9 ganges forstørrelse. Et 50 tommers TV er over 1 meter bredt og således ca. 36 gange større end 10 x 15 cm billedet. Men imponerede er det, hvis originalbilledet står skarpt. God fornøjelse.